İzlandaca

Avahad vahar deştuke rengîn,
Dilî alem şad dilîmin xemgîn,
Rengzeriya xezanê xeteya payîzê ye,
Rengzeriya min ji duriya ezîz e,
Dipirsim çima ma xew de, ev çi xew e,
Ez di halê Mecnun de me şeydayê dilê min tuyî…

Türkçe

Avahad Vahan deştuke Renga,
Dili Sad Diliman Xemgin alem,
Rengzeriya xezanê xeteya payîzê ye,
Rengzeriya dk ji duriya Eziz e,
Dipirsim Cima de ma XEW, ev ci e XEW,
Ez di Hale MeCN beni şeydayê Dile Min tuyî de ...

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İzlandaca
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle